habitatge

Monitorio contra copropietario moroso

By | Dret Civil | Sense Comentaris

¿Cuánto tiempo o importe debe transcurrir o ser para poder realizar un procedimiento monitorio de cobro a un moroso? Procedimiento monitorio especial contra copropietario moroso en comunidades de propietarios en Cataluña. No existe ningún límite respecto a la cantidad a reclamar ni temporal respecto al tiempo que haya transcurrido, por lo que cualquiera que sea el importe y el tiempo que haya pasado desde el impago, la Junta de la…

Llegir més
Agencia Tributaria

Declaració de l’IRPF i Patrimoni per l’exercici 2012

By | Assessoria, Dret Fiscal | Sense Comentaris

Per mitjà de la present circular els comuniquem que el passat dia 26 de març de 2013 va publicar l’Ordre HAP/470/2013 per la qual s’han aprovat els models de declaració de l’IRPF i de l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2012. Per tal motiu, aprofitem per infomarles sobre les principals novetats que s’han produït. I. Respecte a la declaració d’IRPF i Patrimoni: 1. S’ha afegit el nou supòsit de declaració…

Llegir més
Testamento

Impost sobre successions i donacions

By | Dret Fiscal | Sense Comentaris

Novetats fiscals en matèria de l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya Reduccions Reduccions per parentiu: Grup I- Descendents i adoptats menors de 21 anys 275.000 € més 33.000 € per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent fins al límit de 539.000 €. Grup II- Cònjuge: 500.000 €, fills i adoptats majors de vint-i-un anys: 275.000 €, altres descendents: 150.000 €, ascendents adoptants: 100.000 €. Grup…

Llegir més
Miguel Sebastián

La idea del tipus únic activa el debat sobre la Reforma Fiscal

By | Dret Fiscal | Sense Comentaris

El debat que s’intesifica ara amb una proposta revolucionària de tipus únic per a l’IRPF. El director de l’Oficina d’Economia de Presidència, Miguel Sebastián, assegura en un llibre publicat aquesta setmana que el model actual d’IRPF és ‘injusto, ineficiente, enormemente complejo, obsoleto e ineficaz en términos de recaudación’. El debate sobre el futuro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sube de temperatura. El Gobierno se ha comprometido…

Llegir més
Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434