Des de la fundació de Bufet Cánovas l’any 1976 tenim la vocació de servir als nostres clients de forma eficient, global i ràpida.

Oferim els nostres serveis d’assessorament jurídic, tant a Particulars com a Empreses atenent-los a tots de forma propera i personalitzada.
Treballem per satisfer les necessitats dels nostres clients, tant en matèria de dret civil, de família, com en matèria processal, fiscal, mercantil, laboral i comptable.
Bufet Cánovas ens comprometem amb els nostres clients, procurant un assessorament jurídic preventiu, evitant en el possible els litigis, intentant negociar una resolució transaccional en la majoria dels casos.

Les nostres principals àrees de treball

Dret de Successions

 • Testaments. Successió testada i intestada
 • Assessorament integral en herències (aspectes civils i repercussió fiscal)
 • Reclamacions d’hereus
 • Reclamació de legítimes
 • Divisió d’herències

Més informació…

Dret Familiar

 • Ruptures matrimonials
 • Divorcis i separacions judicials
 • Custòdia compartida dels fills
 • Modificació de mesures definitives de divorci
 • Assessorem en matèria de fiscalitat, oferint als nostres clients la planificació fiscal, els tràmits judicials.
 • Assessorem en la creació d’empreses i la determinació de la seva constitució
 • Procediments d’incapacitació de persones

Més informació…

Dret Mercantil

 • Constitució i dissolució de societats (SCP, SL, SA, SCC) UTE
 • Augment i disminució de capital social
 • Redacció d’estatuts socials i acords socials
 • Empresa familiar: Protocol i planificació
 • Orientació en la contractació de pòlisses d’assegurança

Més informació…

Dret Processal

 • Contenciosos en matèria d’obligacions i contractes
 • Assistència en la reclamació de responsabilitat extracontractual
 • Desnonaments
 • Reclamacions de quantitat
 • Responsabilitat decennal de promotors i arquitectes
 • Execució de sentències

Més informació…

Arrendaments Urbans

 • Habitatges i locals comercials
 • Confecció i revisió de contractes d’arrendament
 • Traspassos
 • Desnonaments
 • Pròrrogues
 • Actualitzacions
 • Contractes d’arres
 • Permutes
 • Contractes amb garantia hipotecària

Més informació…

Assessoria: Laboral, Fiscal i Comptable

 • Servei global per a l’empresa pimes
 • Assessoria en matèria laboral, fiscal i mercantil
 • Constitució de societats
 • Contractació de treballadors
 • Nòmines
 • Seguretat social
 • Impostos

Més informació…

José Cánovas Moreno

José Cánovas Moreno

Advocat

Antoni Cánovas Gil

Antoni Cánovas Gil

Advocat

Gonzalo Cánovas Gil

Gonzalo Cánovas Gil

Advocat

Gabriel Cánovas Gil

Gabriel Cánovas Gil

Diplomat en Comptabilitat i Finances