Dret Societari

 • Constitució i dissolució de Societats Civils (SCP)
 • Constitució i dissolució de societats anònimes i Limitades
 • Constitució i dissolució de Cooperatives
 • Constitució i dissolució d’UTE – Unió Temporal d’Empreses
 • Augments i disminucions de capital social
 • Reestructuracions societàries
 • Secretaries del Consell d’Administració
 • Redacció i modificació d’estatuts socials i acords socials
 • Orientació en la contractació de pòlisses d’assegurances
Creació d’Empresas

Idea de Negoci

Cal fer una anàlisi de la idea de negoci. Abans d’embarcar en la creació d’un nou negoci, cal pensar en tots els pros i contres que poden sorgir en aquesta nova aventura.

Cal saber què millorar i què pot ser clau en el desenvolupament del seu projecte empresarial.

Constitució de la seva empresa

… en la forma jurídica apropiada a les seves circumstàncies i necessitats

Autònom
Societat Civil Particular
Societat Limitada
Societat Limitada Unipersonal
Societat Anònima

Contractació Mercantil

 • Redacció i revisió de contractes comercials, d’agència i de distribució
 • Redacció i revisió de contractes d’obra i d’indústria
 • Redacció i revisió de contractes associatius (Joint Venture)
 • Condicions generals de la contractació

Empresa Familiar

 • Protocols familiars
 • Establiment de Consells d’Administració i de Consells de Família

Més informació…

Propietat Industrial i Intel·lectual

 • Marques i noms comercials
 • Propietat Intel·lectual
 • Patents i models d’utilitat
 • Nomenclàtor – Classificació de Niça

Més informació…