Reclamacions d’indemnitzacions per responsabilitat civil contractual i extracontractual

Les reclamacions de danys i perjudicis procuren obtenir una indemnització el més adequada possible en funció del dany produït, amb l’objectiu de restituir patrimonialment al perjudicat pel dany sofert.

Quan algú pateix un accident o algú li causa uns danys i perjudicis, està en el seu dret de reclamar una indemnització, en aquests casos la indicada indemnització es podrà reclamar, inicialment, de manera extra-judicial i si les negociacions amb el causant o amb la seva companyia d’Assegurances resulten infructuoses, es podrà interposar una demanda judicial per reclamar els indicats danys i perjudicis soferts, amb la finalitat d’obtenir la restitució patrimonial que correspongui.

 • Accidents de Circulació: Reclamacions de les seqüeles prodiudes per les lesions (greus o lleus) sofertes, així com la resta de danys i perjudicis produïts en accidents de circulació.
 • Accidents Laborals: Reclamacions de les seqüeles prodiudes per les lesions (greus o lleus) sofertes, així com la resta de danys i perjudicis produïts. Reclamacions del grau d’invalidesa que correspongui i, si escau, del recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat.
 • Construcció: Reclamació per defectes de construcció.
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública: Reclamacions per danys i perjudicis soferts pel mal funcionament de l’Administració.
 • Consumidors i Usuaris: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys causats als consumidors i usuaris.
 • Producte defectuós o no conforme: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys i perjudicis causats per productes defectuosos.

BOE - Barem 2014  BOE - Barem 2013

 

Reclamacions de deutes

 • Judicis monitoris
 • Judicis canviaris
 • Assistència en matèria de responsabilitat per culpa extracontractual
 • Desnonaments per impagament de rendes i reclamació de rendes impagades
 • Reclamacions de quantitat
 • Responsabilitat decennal de promotors i arquitectes
 • Execució de Sentències