IPC

Ultramarins

Extinció dels contractes de renda antiga de local comercial

By | Dret Mercantil | Sense Comentaris

La Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, en la disposició transitòria tercera va establir un règim transitori per als contractes d’arrendament de local de negoci que existien en el moment de l’entrada en vigor de la norma (1 de gener de 1995). Es van establir uns terminis d’extinció dels contractes, en funció de la data de subscripció del contracte, l’activitat desenvolupada i la persona arrendatària (persones físiques i jurídiques). El proper 31…

Llegir més
Davant de qualsevol dubte, disposem de l'equip de persones per ajudar-vos... Truqui'ns: +34 93 726 2434