Dies festius 2008 que poden obrir els comerços

Comercios

Ordre IUE/428/2007, de 13 de novembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l’any 2008

L’article 1.1.d) de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l’any és vuit.

La disposició addicional segona de la mateixa Llei preveu que mitjançant Ordre del Departament competent en matèria de comerç, amb la consulta prèvia al Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, s’establirà anualment el calendari dels festius amb obertura comercial autoritzada…

Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434