CIRCULAR REAL DECRET-LLEI 14/2020

AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DECLARACIONS FISCALS

Avui dia 15 d’abril s’ha publicat en el B.O.E. el Real Decret-llei 14/2020, pel qual s’amplia el termini de presentació i pagament de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.
En concret, tots aquells contribuents que durant l’exercici 2019 hagin tingut un volum d’operacions no superior a 600.000.-€, podran presentar i pagar les declaracions fiscals que tinguin un termini màxim de presentació a partir de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret-llei (entra en vigor avui dia 15/04) i fins el proper dia 20 de maig, es podran presentar i pagar fins a aquesta data 20/05.
Si la forma de pagament és mitjançant domiciliació bancaria el termini màxim de presentació serà el 15 de maig.
No es podrà aplicar aquesta extensió del termini a aquells contribuents als que s’apliqui el règim especial de consolidació fiscal ni als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’ I.V.A., amb independència del seu volum d’operacions.
En resum, totes les autoliquidacions que tenien el seu termini de presentació i pagament com a màxim el dia 20 d’abril (com per exemple declaracions d’ I.V.A., Retencions IRPF, i pagaments a compte del IRPF o Impost de Societats) es podran presentar i pagar fins el dia 20 de maig, i les autoliquidacions que es vulgui efectuar el pagament mitjançant domiciliació bancària, el termini màxim passa del 15 d’abril al 15 de maig.
Per volum d’operacions s’entén totes les entregues de béns i prestacions de serveis efectuades pel contribuent durant l’exercici natural anterior, incloent-se les exemptes d’IVA, i sense tenir en compte les quotes d’ IVA ni del recàrrec d’equivalència.
Amb independència de l’ampliació del termini de presentació i pagament que estableix aquest Real Decret-Llei, continua vigent la possibilitat de sol·licitar-ne el aplaçament de pagament de les autoliquidacions, segons el que va disposar el Real Decret-llei 7/2020, de 12 de març.
Per a qualsevol qüestió restem a la seva disposició.
Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434